HAKKIMIZDA 

GENÇLER İÇİN İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

HEDEF KİTLE: Üniversite öğrencileri

VİZYON

Üniversitede okuyan, üretmek isteyen gençliğin eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duydukları ile bu ihtiyaçları karşılayacakları bulup çözüm getirmek;

donanımlı, eğitimli çalışan nüfus oranını arttırmak, birlik ruhu ile ülkemizin toplumun refah seviyesini  yükseltmek.

...

MİSYON

Eğitimli ve donanımlı çalışan üreten genç nüfus oranını arttırmak için

eğitimler, seminerler, konferanslar vb etkinlikler düzenlemek,

Eğitim için gerekli araç ( bilgisayar, telefon, kitap, vb) sağlamak ve veya bunun için kaynak kanal yaratmak,

Eğitim paralelinde staj, part çalışma olanakları bulmak buluşturmak

Yemek, barınma, giyinme vb kaynak ve kanallar bulmak, buluşturmak,

sosyal medyada, instagram, web, vb ortamlarda, basında, kamuoyunda farkındalık yaratmak,

Talepleri çeşitli kanallardan alıp değerlendirmek üzere sistem süreç kurup standartlaştırarak değerlendirmek

öncelik ve aciliyet sırası ile planlamak, ortak ve veya ilintili STK ve veya Kamu kurumları ve veya Şirlerlerle irtibatta olarak projeleri gerçekleştirmek....

...

DEĞERLER

T.C anayasasına bağlılık ,Vatan, millet, devlet, bayrak birlik ve gücüne inanç

Aile ve etik ilkelerle yaşam, Sürekli gelişim odaklı, Dayanıklılık, İyilikseverlik

İnsana, hayvana, doğaya tüm canlılara saygı. Takım çalışması Ahde vefa

Bilgi ve görüşlerinize sunar..